Om värmetimmer

Forsgrens Timmerhus - din hustillverkare - Forsgrens Timmerhus – Arkitektritade timmerhus sedan 1954. Det exklusiva miljövänliga originalet.  - ctl00_cph1_imgMain

Vi har tillverkat timmerhus sedan mitten av 1950-talet och i början gjorde vi endast hus i fulltimmer, det vill säga massiva timmerstockar. För drygt 30 år sedan uppfann och patenterade vi den så kallade värmetimmer tekniken och sedan dess tillverkar vi alla våra hus med denna teknik.

Värmetimmertekniken är den överlägset bästa tekniken för att tillverka timmerhus, bland annat av följande skäl:

Huset tillverkas
Färre begränsningar finns i form av vinklar eller mått. Stora hus, stora glaspartier, höga takhöjder eller icke-räta vinklar är inga problem för oss. Värmetimmer kan tillverkas snabbt och rationellt vilket ger korta leveranstider. Risken för fuktskador minimeras eftersom husen levereras i storblock med fabriksmonterade fönster, allt producerat i torra och varma lokaler. Knutarna på ytterväggar måste inte sitta i linje med innerväggarna utan kan placeras där de passar fasadens utseende bäst.

Snabbt och effektivt färdigställande
Färdigställandet av huset går snabbare och blir billigare eftersom huset levereras i block. Man behöver inte vänta på att stockar ska torka ut eller att stommen ska sätta sig. Plats finns i innerväggarna för dragningar av el, VA, telefoni, nätverkskablar, ljud och bild. I andra hus med väggar av massiva stockar finns oftast inte den möjligheten.

Man kan välja om man vill ha timmerkänslan även på insidan eller ha innerväggar i något annat material. Eller kanske en kombination av de båda. En del väljer till exempel timmerpanel på insidan i allrum och vardagsrum, men vanliga gipsväggar i sovrum och badrum.

Med vår byggteknik rör sig inte innerväggarna och man slipper de problem med kök och badrumsinredning som uppkommer av timmerstockar som rör sig över tiden.

Handbilade fasader utan spikhuvuden
Vår timmerteknik skapar fasader som ser ut som om det är handbilat på traditionellt sätt. Timmerpanelen är huggen rot till topp, det vill säga att man kan se vilken sida som var roten och vad som var toppen av trädet. Detta är vi helt ensamma om. Resultatet är att ytterväggarna blir mer oregelbundna och dynamiska i sin karaktär.

En annan viktig bit i den vackra panelen är att man inte ser några spikhuvuden. Panelen tillverkas med invändiga laxspårsreglar vilket gör att den håller ihop sig själv och dessutom skapas rörlighet i materialet.

Isolering - nyckeln till en god ekonomi
Både miljön och plånboken skyddas av vår kraftigt tilltagna isolering i tre skikt. Isoleringen använder moderna teknologier och uppfyller och överträffar alla regler som gäller för permanenthus, något som fulltimmerhus inte klarar idag.

Att ha välisolerat är en fördel även om man endast ska använda huset som ett fritidshus. God isolering ger en inomhusmiljö som har mindre drag, mindre oljud utifrån och även håller sig svalare när det är riktigt varmt ute.

Husets form är stabilt över tiden. Ingen risk att fönster spricker eller att trapporna inte längre passar i höjd mellan våningarna när huset sätter sig.

I slutänden handlar ett val av hus mycket om ekonomi och med vår byggnadsteknik kan man snabbt och rationellt bygga huset. Det gör att man relativt andra timmerhus för samma pengar får ett större och mer välutrustat hus. Och de låga kostnaderna för uppvärmning ger en bättre driftsekonomi för all framtid och sannolikt även ett högre pris om huset någon gång i framtiden ska säljas. Särskilt med beaktande av hur energipriserna utvecklar sig över tiden.

Men trots att förnuftet tilltalas av ekonomin och byggtekniken, behöver man inte ge avkall på känslan.

Våra hus ser ut som timmerhus ska göra. Det enda som egentligen saknas är de begränsningar som fanns förr.

Vi kan bygga huset precis som du vill ha det!